کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

مباحث کارگاه:

آشنایی با مفاهیم نظری پردازش و یکپارچگی حسی

مروری جامع بر ابزارهای ارزیابی و پردازش حسی

معرفی دو تست ارزیابی

 

مدرس: دکتر نوید میرزاخانی

 

زمان و محل برگزاری:۱۳ مهر ، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

*کارگاه آموزشی دارای ۵ امتیاز بازآموزی برای گروه کاردرمانی است*