کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

اخلاق در توانبخشی

مدرس: حسین سورتیجی

زمان و محل برگزاری: ۲۳ شهریور ۹۷ ، بیمارستان رهنمون شهرستان یزد

*این کارگاه دارای ۴٫۲۵ امتیاز بازآموزی برای گروه های توانبخشی است*