کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی یکپارچگی حسی

مدرس: حسین سورتیجی

مکان و زمان برگزاری: بیمارستان رهنمون شهرستان یزد، ۲۲ شهریور ۹۷

*این کارگاه دارای ۵ امتیاز بازآموزی برای گروه کاردرمانی است*