بنام_سجاد_2
مهندس سجاد بنام، دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز

مسئول روابط عمومی کلینیک کاردرمانی پایا

طراح و پشتیبان فنی وب سایت


–> بخشی از سوابق اجرایی در سازمانهای دولتی و خصوصی:

* کارشناس ارشد اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد

* مسئول فنی بخش کامپیوتر در اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شیراز

* قائم مقام روزنامه سراسری ابتکار

* سردبیر روزنامه ابتکار جنوب

* طراح سایتهای خبری استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد

* طراح پورتالهای اداری سازمانها و نهادهای گوناگون ازجمله فرمانداری های استان کهگیلویه و بویراحمد

* انتخاب به عنوان خبرنگار برتر استانی

* مسئول فنی طراحی نرم افزارهای بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد