اختلالات و بیماری های جسمی کودکان

 

فلج مغزی (CP)،  مشکلات عصبی- عضلانی، تأخیر رشدی – حرکتی، تعادلی- حرکتی

اختلالات و بیماری های جسمی کودکان


اختلالات ذهنی و شناختی کودکان

 

اختلالات یادگیری، اختلالات درکی-حرکتی، اتیسم، بیش فعالی و نقص توجه (ADHD)، عقب ماندگی ذهنی(MR)، سندرم داون و اختلالات رفتاری

اختلالات ذهنی و شناختی کودکان